TOPIK

Tervetuloa maksuttomiin verkkokoulutuksiin!

KONKRETIAA JA VAIKUTTAVUUTTA MATEMATIIKAN OPETUKSEEN (15 op)

Konkretia, toiminnallisuus ja opetussuunnitelmien perusteiden sisältöjen ja tavoitteiden avaaminen ovat keskeinen osa koulutuksia. Tavoitteenamme on, että koulutuksiin osallistuvat saavat:

  • yhtenäisen käsityksen matemaattisen osaamisen kehittymisestä ja rakentumisesta eri ikäkausina,
  • monipuolisia menetelmiä opetukseen,
  • tukea oppimista tukevaan arviointiin ja
  • välineitä siihen kuinka lisätä oppilaiden motivaatiota matematiikan oppimiseen ja opiskeluun.

Koulutukset koostuvat kaikille luokka-asteille yhteisistä opinnoista, luokka-astekohtaisista opinnoista ja valinnaisista opinnoista. Koulutukset alkavat lokakuussa 2018 ja päättyvät toukokuussa 2019.

Valtakunnalliset 15 op:n laajuiset verkkokoulutukset

Konkretiaa ja vaikuttavuutta esi- ja alkuopetuksen matematiikkaan

Esimerkkejä sisällöistä:
• Lukukäsite ja kymmenjärjestelmä
• Ajattelun taidot
• Toiminnallisuus

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU!

Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen luokilla 3–6

Esimerkkejä sisällöistä:
• Kymmenjärjestelmä
• Laskutaidon sujuvuus
• Arviointi

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU!

Konkretiaa ja vaikuttavuutta matematiikan opetukseen luokilla 7–9

Esimerkkejä sisällöistä:
• Ongelmanratkaisu
• Algoritminen ajattelu
• Havaintovälineet

LUE LISÄÄ JA ILMOITTAUDU!


Verkko-opiskeluun tarvitset vain verkkoyhteyden ja intoa oman osaamisen kehittämiseen!

Koulutushanke toimii pilottina vuonna 2020 käynnistyvälle valtakunnalliselle MOOC-kurssille. Itsenäisesti suoritettava MOOC on suunnattu kaikille perusasteen matematiikan opetuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille.

Lisätietoja koulutuksesta: Teija Mikkilä
Koulutuksen rahoittaa OPH ja se on osallistujille maksuton.

Koulutus aikajanalla (.PDF)